Nieuwsbrief Natuurbegraafplaats Ommen

Hieronder leest u de nieuwsbrief van de nieuw aan te leggen Natuurbegraafplaats Ommen

Stand van zaken

Natuurbegraafplaats Ommen – Al begin 2016 namen we als initiatiefnemers contact op met gemeente Ommen over ons plan om een natuurbegraafplaats te beginnen in Arriën. De wethouder wilde dit graag in een vroeg stadium voorleggen aan de gemeenteraad. Daarom hebben we er toen ook in een vroeg stadium alle belanghebbenden geïnformeerd over onze plannen.

Natuurbegraafplaats Ommen

Dat betekent ook dat de vele mensen die geïnteresseerd zijn in de natuurbegraafplaats, ervaren hoe lang dit soort processen kan duren. Gelukkig ervaren we veel steun van de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

Nadat de gemeenteraad positief had gereageerd op ons initiatief, zijn we het plan verder gaan uitwerken. Hiervoor is heel veel overleg, met name met de provincie, geweest. Maar waaruit bestaat zulk overleg nu precies? Een belangrijk deel van ons initiatief, is de versterking van het natuurgebied. Het gebied was voorheen een productiebos, en toen we het overnamen, stonden er veel exoten, met name Amerikaanse vogelkers.

Over onze plannen om de natuur te versterken hebben we goed en constructief overleg gehad met de provincie. Een belangrijk deel van het natuurplan hebben we al kunnen uitvoeren. De provincie Overijssel had zelf echter ook nog wel wat wensen. Zo wil de provincie dat we een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (KGO) doen. De invulling van deze KGO is maatwerk en dat betekent dat we met de provincie, maar ook met andere organisaties in gesprek gingen om te zoeken naar een passende invulling.

Waarschijnlijk bestaat deze invulling straks uit twee delen: een kunstwerk en een natuurproject. In overleg met de buurtvereniging Arriën plaatsen we een kunstwerk in de buurt van het Arriërveld. Hierover hebben we in een eerdere nieuwsbrief al eens geschreven.

Nieuwe natuur in de Ommermars

Nieuw is dat we ook op zoek zijn gegaan naar een project waarbij nieuwe natuur in de omgeving wordt gerealiseerd. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om te investeren in het project Ommermars.

Sinds 2015 zet het burgerinitiatief Ommermars zich in om de Ommermars om te toveren tot een plek waar je op avontuur kunt gaan in de natuur en waar je kunt wandelen, fietsen en spelen. Hierbij krijgen ze onder andere ondersteuning van Natuur en Milieu de Vechtstreek, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. In 2016 is tijdens een bewonersbijeenkomst een ontwerp gemaakt van de nieuwe inrichting van de Ommermars, mede op basis van de inbreng van de leerlingen uit Ommen.

De kinderen willen graag een uitkijktoren, speelwater, een trekvlotje, klimmogelijkheden, een modderpoel en verstopplekken. Zo komen nieuwe natuur en ‘speelnatuur’ op een mooie manier samen.

Projecten zoals dit passen heel goed binnen de doelstellingen van Heidehof en daarom zouden we hier graag een bijdrage aan leveren. Hierover zijn we al enige tijd in overleg met verschillende organisaties, zoals het burgerinitiatief, maar ook met Staatsbosbeheer, het waterschap, Landschap Overijssel en Natuur & Milieu Overijssel. We hopen hier later dit jaar meer over te kunnen vertellen.

Tarieven

We krijgen regelmatig de vraag: Wat kosten grafrechten straks op natuurbegraafplaats Ommen? Het antwoord is helaas: dat weten we nog niet. Zowel de provincie als de gemeente hebben hier invloed op en de bedragen zijn nog niet vastgesteld.

Blog