Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Uitvaartverzorging Vechtdal is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Uitvaartverzorging Vechtdal via de e-mail of de website van Uitvaartverzorging Vechtdal is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creƫren tussen de website van Uitvaartverzorging Vechtdal en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaartverzorging Vechtdal.