Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Polis uitvaartverzekering kwijt

Wat moet je doen als de polis van de uitvaartverzekering kwijt is? Na een overlijden willen de nabestaanden graag weten of er sprake is van een uitvaartverzekering en bij welke uitvaartverzekeraar deze is afgesloten. Helaas is deze informatie niet altijd direct voor handen. De polis kan zoek zijn geraakt of de naam van de verzekeraar komt niet bekend voor. In dit soort gevallen kun je uit laten zoeken hoe het precies zit. Uitvaartverzorging Vechtdal kan je daarbij helpen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen. Op de website kun je een aanvraag indienen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je moet er eerst zelf alles aan gedaan hebben om na te gaan of en waar er een polis loopt. Heb je bijvoorbeeld een polis waarop de naam van de verzekeraar staat? Neem dan eerst contact op. Bestaat de verzekeraar inmiddels niet meer of is deze opgegaan in een andere verzekeraar? Neem dan ook met de nieuwe verzekeraar contact op.

Wat moet u doen als de polis van de uitvaartverzekering kwijt is? Na een overlijden willen de nabestaanden graag weten of er sprake is van een uitvaartverzekering en bij welke uitvaartverzekeraar deze is afgesloten. Helaas is deze informatie niet altijd direct voor handen. De polis kan zoek zijn geraakt of de naam van de verzekeraar komt niet bekend voor. In dit soort gevallen kunt u uit laten zoeken hoe het precies zit.

Zoekservice polis van overledene

Het kan voorkomen dat je het polisblad van de overledene niet meer kan vinden. Als je er zeker van wilt zijn of de overledene was verzekerd, dan kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het verbond van Verzekeraars gaat dan bij de verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hier gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vind je op de website van het verbond.

Handige links: