Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Cremeren

Steeds vaker kiezen mensen voor een crematie in plaats van een begrafenis. Praktische overwegingen zijn dat de urn thuis een plekje kan krijgen of dat de as over meerdere urnen verdeeld kan worden over de nabestaanden. Een andere reden is dat een begrafenis in veel regio’s duurder is dan een crematie.

Een crematie mag net als een begrafenis niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. De crematie vindt in principe plaats op de dag van de afscheidsplechtigheid. Er zijn ook crematoria die de mogelijkheid bieden om de uitvaartplechtigheid in de avond te houden.

Steeds vaker kiest men voor een crematie in plaats van een begrafenis. Cremeren is afgeleid van het Latijnse cremare en betekent verbranden. Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op een zeer hoge temperatuur in een crematieoven verbrand, of beter gezegd verast. Crematorium

Asbestemming

Na een crematie zijn er verschillende mogelijkheden van nagedachtenis en asbestemming. Je kunt kiezen voor het uitstrooien van as. Ook kun je kiezen voor een sierurn, waarin de as van een overleden dierbare wordt bewaard. Het is ook mogelijk een deel van de as te verwerken in een sieraad.

Veel nabestaanden hebben behoefte aan een plek waar zij hun dierbare in alle rust kunnen gedenken. De as kan in een urn worden bijgezet in een urnenmuur of columbarium.
Ook kan de as worden begraven in een urnengraf.

Veel nabestaanden hebben behoefte aan een plek waar zij hun dierbare in alle rust kunnen gedenken. De as kan in een urn worden bijgezet in een urnenmuur of columbarium.

Het is goed om te weten dat je niet overhaast een keuze hoeft te maken. De as wordt een maand bewaard in de algemene nis van een crematorium.