Natuurbegraafplaats Ommen mag van start!

Nieuwsbrief van Natuurbegraafplaats Ommen

Natuurbegraafplaats Ommen mag van start – Woensdag 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Ommen in grote meerderheid ingestemd met de komst van de natuurbegraafplaats Ommen. Alle fracties, behalve D66 (1 zetel), stemden uiteindelijk voor het plan.
Het is de afsluiting van een proces dat bijna 4 jaar heeft geduurd. Komend najaar opent de natuurbegraafplaats die is gelegen aan de middenweg in Arriën.

Tijdens een aantal commissievergaderingen is het plan besproken door de raadsleden. De fracties van LPO, CU en D66 hadden kritische vragen over de gevolgen van natuurbegraven voor het milieu. Uit onderzoek van o.a. Wageningen Universiteit bleek echter dat deze zorgen ongegrond zijn.

De waarde van natuur

D66 was van mening dat, nadat in de toekomst het laatste graf gesloten is, er een waardeloos stuk grond overblijft. Dat was voor de partij reden om tegen te stemmen. Een van de doelstellingen van initiatiefnemer Heidehof is om de politieke en maatschappelijke waardering voor natuur te vergroten. Op dit gebied is er dus nog wat te winnen.

Verbondenheid met Ommermars

De provincie wilde graag dat we, als onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, investeerden in natuur in de gemeente Ommen. Dat doen we door in het project Ommermars samen te werken met onder andere Staatsbosbeheer en het burgerinitiatief. In de komende jaren gaan we het gebied Ommermars omvormen naar natuur met een educatieve en recreatieve functie. Tijdens de raadsvergadering sprak met name de PvdA hier grote waardering voor uit. De instemming van de gemeenteraad heeft dus ook een positieve uitwerking op dit project.

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende periode vinden er nog werkzaamheden in het gebied plaats. We leggen een aantal onverharde paden aan en blijven bezig met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Bovendien kunnen we nu de organisatie gaan inrichten.
Er komt een houten gebouw met kantoorruimte en werkruimte voor het natuurbeheer. Vanaf komend najaar wordt het mogelijk voor geïnteresseerden om een laatste rustplaats te reserveren. Op de natuurbegraafplaats zijn alleen natuurlijke materialen voor kist en kleding toegestaan. De grafmarkering bestaat uit een onbehandelde boomschijf met inscriptie.
We verwachten dat we de opening dit najaar kan plaatsvinden. U kunt hierbij aanwezig zijn. Als u hiervoor een uitnodiging wil ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar marc@heidehof.org.

Een woord van dank

We zijn ontzettend blij dat we nu aan de slag kunnen in Ommen. In de afgelopen jaren hebben we heel veel steun en draagvlak mogen ervaren. We zijn dankbaar voor de steun van uitvaartorganisaties, natuurorganisaties en de inwoners van Ommen en omgeving. Ook zijn we de politieke partijen zeer erkentelijk die ons de gelegenheid hebben geboden om tijdens openbare vergaderingen met hen in gesprek te gaan over de komst van de natuurbegraafplaats.

Natuurbegraafplaats Ommen mag van start

Natuurbegraafplaats Ommen mag van start

Uitvaartzorg Salland en Natuurbegraafplaats Ommen

Uitvaartzorg Salland bedankt de medewerkers van Stichting Heidehof voor hun inzet en geduld om dit mogelijk te maken voor de mensen van Hardenberg/Ommen en omgeving. Het is een enorme verrijking om een natuurbegraafplaats in deze prachtige omgeving te hebben. Uitvaartzorg Salland heeft als partner van Stichting Heidehof alles in huis qua kennis en materialen, zoals kisten om een begrafenis in de natuur mogelijk te maken. Wilt u meer weten over natuurbegraven en de mogelijkheden kunt u contact opnemen. Erik zal dan geheel vrijblijvend en kosteloos bij u langskomen om uw wensen te bespreken. Zodra de kosten van Natuurbegraafplaats Ommen bekend worden kan hij ook voor u een begroting maken van de kosten.

 

Blog