Natuurbegraafplaats Arriën een stapje dichterbij

Nieuwsbrief Natuurbegraafplaats Arriën

Beste Lezer,
We hebben een kleine doorbraak te melden. De gesprekken met de gemeente en de provincie hebben geleid tot overeenstemming over de Natuurbegraafplaats Arriën. Dat betekent dat het College van B&W nu een bestemmingsplanwijziging gaat voorleggen aan de gemeenteraad!

Een nieuwe stap in de realisatie van de natuurbegraafplaats Arriën is gezet. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de vaststellingsprocedure van het ontwerpbestemmingsplan te starten.
Aan dit ontwerp hebben we de afgelopen twee jaar hard gewerkt in overleg met vele partijen, zoals de provincie, natuurorganisaties, de buurtvereniging en natuurlijk de gemeente zelf.

Hoe gaat het nu verder?

Het besluit ligt vanaf 20 december zes weken lang ter inzage. Vervolgens zal het College van B&W het gewijzigde bestemmingsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad aanbieden.
Bijna twee jaar geleden heeft de gemeenteraad al eens naar het plan gekeken. Toen heeft een ruime meerderheid ingestemd met het principeverzoek.

Inmiddels zijn er wel wat onderdelen van het plan gewijzigd. Zo is het voornemen om te investeren in het plan Ommermars toegevoegd, evenals de realisatie van een kunstwerk in de omgeving.

De verwachting is dat de gemeenteraad in de vergadering van april of mei zal stemmen over het plan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de natuurbegraafplaats Arriën van start, tenzij er een bezwaarprocedure wordt gestart. Gezien de vele positieve reacties van de omgeving ligt dit echter niet in de lijn der verwachting.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een natuurbegrafenis verzorgt door Uitvaartzorg Salland? En weten wat de kosten zijn voor een persoonlijke uitvaart? Dan is het mogelijk om naar aanleiding van uw wensen en keuzes een begroting te maken. Ik kom geheel kosteloos en vrijblijvend bij u langs. Neem dan even contact op met Uitvaartzorg Salland.

Bron: Nieuwsbrief Natuurbegraafplaats Ommen

Blog