Instanties inlichten na een overlijden

Instanties inlichten na een overlijden – Als uw partner of naaste is overleden, moet dit zo snel mogelijk worden aangeven bij de gemeente. Hiervoor is een verklaring van overlijden nodig. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit, maar u kunt dit ook zelf regelen. De gemeente stelt vervolgens automatisch via de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) verschillende instanties op de hoogte, dit zijn ze:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

De gemeente brengt de SVB direct op de hoogte omdat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele Anw-uitkering. De Nabestaandenuitkering, Halfwezen- en wezenuitkering dient u zelf aan te vragen.

De Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt de nodige formulieren op, zodat de nabestaanden de laatste belastingzaken kunnen afhandelen. Als de overledene inkomstenbelasting moest afdragen, sturen ze een F-biljet en ze sturen een aangifteformulier voor de eventuele erfbelasting.

Waterschap

Het Waterschap krijgt via de gemeente de persoonsgegevens en overlijdensdatum van de overledene door. Zij zetten vervolgens de betalingen aan waterschapsbelasting stop. 1 januari is de peildatum voor deze belasting; overlijdt iemand op 2 januari, dat betaalt hij of zij alsnog het hele verdere jaar waterschapsbelasting.

Gemeentelijke belastingen

Voor overige gemeentelijke belastingen geldt dat de belastingplicht vervalt op het moment van overlijden. Aan de belastingplichtige wordt een eventueel teveel betaald bedrag teruggestort. Als er overgebleven huisgenoten zijn, krijgt de nieuwe belastingplichtige een nieuwe aanslag voor de rest van het jaar.

Het UWV

De gemeente geeft ook aan het UWV door dat iemand is overleden. Was de overledene ingeschreven bi het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Daarna bepalen zij of nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering.

Instanties inlichten na een overlijden - Als uw partner of naaste is overleden, moet dit zo snel mogelijk worden aangeven bij de gemeente. Hiervoor is een verklaring van overlijden nodig. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit, maar u kunt dit ook zelf regelen. De gemeente stelt vervolgens automatisch via de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) verschillende instanties op de hoogte

Andere instanties inlichten na een overlijden

Er zijn ook instanties, zoals banken die geen melding krijgen van de gemeente en de moet u zelf op de hoogte brengen van het overlijden. Maar ook moeten abonnementen, lidmaatschappen en accounts opgezegd of overgenomen worden na een overlijden. Dit kunt u regelen bij onze partner i-Finish.

Bankzaken regelen

U kunt beter niet te lang wachten om bij de bank langs te gaan. Waarschijnlijk moet er van alles worden geregeld. In eerste instantie zal de bank rekeningen (de-)blokkeren. Is er sprake van één of meerdere leningen, dan moet u kijken wat daarmee moet gebeuren. Creditcards en automatische betalingen worden stopgezet en eventuele bankkluisjes geleegd.

Bel eerst voor een afspraak. En vergeet niet een akte van overlijden mee te nemen en –als u die al in uw bezit heeft – een verklaring van erfrecht.

U kunt hier de bank selecteren die u nodig heeft om het overlijden te melden.

i-Finish: meer dan alleen opzeggen

Wanneer je als nabestaande de administratieve afhandeling op je neemt, word je onder meer geconfronteerd met het opzeggen en wijzigen van talloze abonnementen, lidmaatschappen en accounts. Zonder steeds opnieuw het emotionele verhaal te hoeven uitleggen, wil je deze zaken het liefst allemaal in een keer goed afhandelen zodat er in de toekomst geen onnodige telefoontjes, brieven of e-mails komen van instanties die (nog) niet op de hoogte waren van het overlijden.

Maar ook moeten abonnementen, lidmaatschappen en accounts opgezegd of overgenomen worden na een overlijden. Dit kunt u regelen bij onze partner i-Finish.

Met i-Finish stelt Digitale Nazorg (inter)nationale bedrijven, diensten en instellingen in kennis van het overlijden. Van kranten, tijdschriften en goede doelen, tot sportschoolabonnementen, klantenkaarten en online diensten. Zo voorkom je dat ongemerkt abonnementen doorlopen, (nieuws)brieven worden verzonden of kosten worden afgeschreven van diensten waar geen gebruik meer van wordt gemaakt. Misschien is er zelfs sprake van restitutie.
Ook wat betreft social media kunnen wij de status van een account wijzigen, de inhoud veiligstellen of het account compleet afsluiten. Je krijgt een terugkoppeling bij wie er wat is beëindigd of dat er nog aanvullende acties moeten worden uitgevoerd. En als er later toch nog zaken bijkomen: je kunt tot 2 jaar lang gebruik maken van i-Finish.

Instanties inlichten na een overlijden. Heeft u hulp nodig?

Hiervoor kunt u de hulp vragen van Balans Budgetadvies. Ben ten Velde van Balans Budgetadvies kan de nabestaanden hiermee helpen en deze zorg wegnemen. Zo krijgen nabestaanden de rust en de ruimte om hun verdriet te verwerken.

Waar moet u aandenken?

  • Instanties inlichten na een overlijden om de tenaamstelling te wijzigen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld energiebedrijven, woningcoöperaties en abonnementen.
  • Verzekeringen doornemen en updaten.
  • De bankzaken regelen.
  • Zorg- en huurtoeslag regelen of wijzigen.
  • Belastingzaken zoals overlijdensaangifte via F-biljet, aangifte erfbelasting.
  • Eventueel de notaris benaderen voor de verklaring van erfrecht.

Wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen met;

Balans Budgetadvies
Ben ten Velde
Zilverberk 2
7742 RE Coevorden
Tel.: 06 – 37 45 02 72

nabestaanden administratie

 

Blog