Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Checklist na een overlijden

Direct regelen:

  • Arts waarschuwen (bijvoorbeeld via de huisartsenpost, maar bij een overlijden in een ziekenhuis of zorgcentrum wordt deze meestal automatisch in kennis gesteld.) De arts moet eerst het overlijden vaststellen, voordat er iets mag worden gedaan. De arts zorgt voor een verklaring van overlijden.
  • Waarschuw degene(n) die u graag bij de verzorging en/of de bespreking aanwezig wil hebben.
  • Bellen met Uitvaartverzorging Vechtdal via 0529 – 46 30 46.

Klaarleggen en/of opzoeken:

Als ik bij u kom dan vindt u op de pagina Uitvaart regelen ziet u in de rechterkolom wat er allemaal geregeld moet worden voor een uitvaart.

Het maakt niet uit waar, hoe en of u verzekerd bent.
Uitvaartverzorging Vechtdal is er voor u.

Checklist na een overlijden

Checklist na een overlijden