Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Stichting Begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar

Vanaf januari 2011 is de begraafplaats in Sibculo in beheer en eigendom van de stichting “Bijzondere begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar”. Daarvoor was het in handen van de “Hervormde Gemeente Kloosterhaar-Sibculo”. De stichting heeft onder andere als doelstelling: Het beheren van de begraafplaats te Sibculo, zodanig dat een goed representatieve begraafplaats wordt gerealiseerd.

Wie mag er worden begraven?

Alle inwoners van Sibculo en Kloosterhaar hebben het recht om op de begraafplaats begraven te worden. Het maakt niet uit of u lid bent van de begrafenisvereniging in Kloosterhaar of Sibculo. Ook oud inwoners die noodgedwongen ergens anders wonen zoals in een verzorgingshuis of verpleeghuis mogen in Sibculo worden begraven.

Vanaf januari 2011 is de begraafplaats in Sibculo in beheer en eigendom van de stichting “Bijzondere begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar”.

Verhuizen

Stel dat u verhuist en binnen 15 jaar toch terug naar Kloosterhaar of Sibculo verhuist dan blijft het recht om te worden begraven op de begraafplaats gewoon geldig.  Maar als u langer dan 15 jaar uit Kloosterhaar of Sibculo weg bent en bij overlijden toch in Sibculo begraven wenst te worden, dan gelden de tarieven van de gemeente Hardenberg.

Grafuitgifte

Het aanvragen van een graf op deze begraafplaats wordt door de uitvaartondernemer bij de ‘Stichting begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar’ geregeld. De uitgifte van graven is op volgorde van aanvragen Het is niet mogelijk om te worden begraven op een voorkeursplek.

Het aanvragen van een graf op deze begraafplaats wordt door de uitvaartondernemer bij de 'Stichting begraafplaats Sibculo-Kloosterhaar' geregeld.

Reservering

Het is mogelijk om een dubbelgraf te reserveren voor de termijn van 25 jaar. Dit is mogelijk nadat het eerste graf is uitgegeven. De reservering blijft ook geldig als u verhuist naar een andere plaats.

Urnengraf

Ook is het mogelijk een urn te begraven in de huidige graven-rij. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij een normaal graf inclusief de kosten. Ook dient een urn begraven te worden onder toezicht van een uitvaartondernemer.

Meer informatie

Hier vindt u het regelement begraafplaats Sibculo – Kloosterhaar.

Voor meer informatie over een uitvaart in Sibculo of Kloosterhaar kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Salland. Wilt u weten wat een begrafenis kost en heeft u al specifieke wensen? Dan is het mogelijk om naar aanleiding van uw wensen en keuzes een begroting te maken.