01 dec 2016

Samen stilstaan en gedenken 2016

Het is inmiddels alweer een jaar geleden na het samen stilstaan en gedenken 2015. Dit zijn juist de dagen waar wij onze overleden familieleden, vrienden en bekenden het meest missen. Onze gedachten zijn nog steeds bij de mensen die er niet meer zijn. Op deze avond luisteren we naar stijlvolle muziek, teksten en gedichten. Iedere bezoeker krijgt bij de ingang een lichtje mee. Heeft u een persoonlijk gedicht, tekst of muziekstuk dat u graag zou willen horen, wilt u dit dan tijdig aanleveren. Na afloop kunt u dit lichtje op de graven plaatsen.

Samen stilstaan en gedenken Donderdag 22 december 2016: Begraafplaats ‘Laarmanshoek’, aanvang 19.00 uur.

Samen stilstaan en gedenken Donderdag 29 december 2016: Begraafplaats ‘Welsum’, aanvang 19.00 uur.

De begraafplaats is met fakkels verlicht. M.m.v. midwinterhoornblazers en doedelzakspelers. Komt u ook? U bent zeker niet alleen. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Deze avonden worden georganiseerd door Uitvaartverzorging Vechtdal.

E-mail: info@uitvaartverzorgingvechtdal.nl
Tel. 0529 – 46 30 46