04 okt 2017

Natuurbegraafplaats Ommen

Verslag rondleiding 2 september

Op zaterdag 2 september j.l. organiseerde Heidehof de eerste rondleiding over het gebied waar Natuurbegraafplaats Ommen wordt gerealiseerd. Toen zich ruim negentig mensen verzamelden op de kruising van de Hessenweg Oost en de Middenweg waren we blij verrast. Wat een grote opkomst. Uit gesprekken met uitvaartverzorgers was ons al gebleken dat er veel belangstelling is, maar dat er zoveel mensen zouden komen, was boven verwachting.

Sinds de herfst van 2016 zijn we bezig met werkzaamheden in het gebied. Er is veel gedaan aan de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en er is veel openheid in het gebied gebracht. De grote verschillen met de oude situatie waren zeer zichtbaar. Het was ook mooi om te zien dat er alweer plantjes heide bloeiden op de plaatsen waar we aan het dunnen zijn geweest.

We hebben de bezoekers in twee groepen rondgeleid over het gebied. Het werd een stevige wandeling, mede omdat dat zandpaden nog niet zijn aangelegd. Tijdens de zonnige wandeling hebben we niet alleen verteld over de werkzaamheden, maar ook over wat natuurbegraven inhoudt.

Over natuurbegraven

Bij natuurbegraven kunt u zelf een laatste rustplaats in de natuur kiezen voor u of uw naaste. Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijk vergankelijke materialen voor omhulsel, gedenkteken en kleding. Een natuurbegraafplaats kent eeuwigdurend grafrecht, er wordt niet geruimd. De opbrengsten worden bij stichting Heidehof voor een groot deel aangewend om bestaande natuur te beheren, maar er wordt ook een deel gereserveerd in een toekomstfonds voor toekomstig beheer van de natuur.

De rondleiding voerde langs de open heide aan de rand van het gebied en de poelen die we onlangs verbeterd hebben. Poelen brengen variatie in een terrein, fungeren als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, en als drinkplaats voor dieren. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Sommige poelen op Hoogengraven waren dichtgegroeid. Daarom hebben we deze bij de werkzaamheden aangepakt. We hebben eromheen begroeiing weggehaald en de poelen wat breder gemaakt. Nu is er meer ruimte voor zonlicht en kan het water beter opwarmen.

Vragen van bezoekers

Uiteraard waren er veel vragen over de voortgang van het project.

Wanneer gaat de natuurbegraafplaats open?

Op dit moment is de procedure voor de vergunning nog bezig. Dit soort procedures kost tijd, we hopen halverwege 2018 de natuurbegraafplaats te kunnen openen.

Wat gaat een graf kosten?

De prijzen voor grafrechten zijn nog niet vastgesteld. Hierover zal Heidehof sowieso ook in gesprek met de gemeente gaan, omdat de gemeenteraad heeft aangegeven dat deze niet teveel mogen afwijken van de gemeentelijke tarieven. Het ligt in de lijn der verwachting dat de tarieven vergelijkbaar zijn met andere natuurbegraafplaatsen.

Welke grafmarkeringen zijn er mogelijk?

Uitgangspunt van een natuurgraf is dat het graf opgaat in de natuur. Er is dan ook alleen een tijdelijk grafmonument van natuurlijke materialen in de vorm van een boomschijf mogelijk. Gezien het open karakter van het bos en het ontbreken van zwerfkeien in de natuurlijke omgeving, zullen er geen zwerfkeien als grafmarkering mogelijk zijn.